Kontakt

 

 


Redakcja:

"Energetyka Wodna" Sp. z o.o.
ul. Skrajna 41a
25-650, Kielce
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000463667
NIP: 959-195-26-29
REGON: 260695733
Kapitał zakładowy: 5000,00 zł

tel. 518-304-194
e-mail: redakcja@energetykawodna.info
e-mail: biuro@energetykawodna.info
www.energetykawodna.info


Wydawca:

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
Ul. Królowej Jadwigi 1
86-300 Grudziądz
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000129341
NIP: 876-22-02-232
Regon: 871632702

Tel: 56 464 96 44
Fax: 56 464 96 43
e-mail: biuro@trmew.pl
www.trmew.pl