Zapraszamy na Konferencje Naukową "Transformacja energetyczna"!
Opublikowany:06.11.2019

VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Rynki surowców i energii”

Edycja:

Transformacja energetyczna”

GospodarkaPolitykaBezpieczeństwoPrawo – – Ochrona środowiskaTechnikaIT

 

28-29 listopada 2019 r., Poznań

WNPiD UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań

 

 FUNDACJA_ENERGIA

 

Fundacja na rzecz Czystej Energii, operator naukowych konferencji, eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego, ma zaszczyt zaprosić na VIII Konferencję z cyklu Rynki surowców i energii. Hasłem tegorocznej edycji jest Transformacja energetyczna.

Organizatorami Konferencji są uniwersyteckie jednostki badawcze. W tegorocznej edycji gospodarzami pozostają: Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa (Uniwersytet Zielonogórski) i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Liczna reprezentacja podmiotów nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne.

 

Koordynatorzy konferencji:

Kierownictwo Komitetu Naukowego:

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego:

prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz

prof. dr hab. Jacek Dach

 

dr inż. Radosław Szczerbowski

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

mgr Marek Skociński

 

prof. dr hab. inż. Marian Miłek

 

 

prof. UE dr hab. Agnieszka Ziomek

 

 

prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz            

 

 

prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz

 

 

prof. US. dr hab. Wojciech Drożdż

 

 

dr inż. Radosław Szczerbowski, PP

 

 

dr inż. Julian Jakubowski, UZ

 

 

Autorom zapewniamy możliwość publikacji tekstów w punktowanych monografiach tematycznych

 

Koszty uczestnictwa w Konferencji:

 • Pełna opłata konferencyjna – 449 zł brutto; jest to pełna opłata z publikacją w monografii; opłata dla doktorantów –  370 zł;
 • Pełna opłata konferencyjna dla tematyki związanej z ochroną środowiska lub magazynowaniem energii – 399 zł brutto,
  jest to pełna opłata wraz z publikacją w monografii; opłata dla doktorantów – 349 zł;
 • Pełna opłata konferencyjna dla tematyki związanej z biomasą, biogazem, elektromobilnością – 389 zł brutto, jest to pełna opłata wraz z publikacją w monografii; opłata dla doktorantów – 339 zł;
 • Opłata za publikację w monografii, bez udziału w Konferencji – 220 zł;
 • Opłata za publikację w monografii dla tematów związanych z ochroną środowiska, magazynowaniem energii, biomasą, biogazem, elektromobilnością – 180 zł;
 • Opłata za publikację w monografii dla doktorantów, bez udziału w Konferencji – 150 zł;
 • Opłata za dwie publikacje – 380 zł;
 • Opłata za uczestnictwo bez publikacji – 170 zł za dzień;
 • Wycieczka fakultatywna do obiektu związanego z energetyką, połączona z jego zwiedzaniem – 30 zł;
 • Opłata konferencyjna dla firm określana będzie indywidualnie.

 

e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl

ZAPROSZENIE

FORMULARZ_ZGŁOSZENIA