XII  Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2024
Opublikowany:12.04.2024

Tegoroczna dyskusja będzie koncentrowała się wokół zaostrzenia europejskiej polityki klimatycznej, nowych źródłach dostaw surowców dla Europy oraz kontynuacji odejścia od tradycyjnych źródeł wytwórczych na rzecz OZE. W palecie zagadnień nie zabraknie tematów związanych z inwestycjami  w energetykę jądrową, produkcję zielonego wodoru, dalszym rozwojem offshore, transformację sektora ciepłowniczego i infrastrukturę krytyczną. OSE Gdańsk to nie tylko możliwość wymiany doświadczeń, ale także poznania nowych trendów w przemyśle energetycznym, paliwowym i gazowym, innowacyjnych technologii wykorzystywanych w sektorze oraz rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

Podczas Szczytu ponownie zostaną wręczone statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki” wyróżnienia, którą otrzymują  osoby, firmy, instytucje lub samorządy za działania, które w sposób szczególny przyczyniły się  w ostatnim czasie do rozwoju polskiej energetyki.

Data: 17-18 czerwca 2024

Miejsce: Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej

Temat przewodni Szczytu:  „Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej”.

Organizator: Europejskie Centrum Biznesu

Aktualne informacje: www.osegdansk.pl

Program: http://osegdansk.pl/program/

W sprawie akredytacji prosimy o kontakt z biurem Europejskiego Centrum Biznesu

 

Jakub Gnypek, Kierownik Biura Zarządu tel. 81 747 65 10, 600 093 005, mail: info@ecb.biz.pl