HYDROFORUM 2024 W KRAKOWIE!
Opublikowany:21.06.2024

 

Lokalizacja tegorocznej edycji PKH HYDROFORUM podyktowana została wieloma względami – tradycjami kulturowymi i naukowymi Krakowa, znakomitą logistyką, bliskością szeregu obiektów hydroenergetycznych, osiągnięciami w dziedzinie odzysku energii hydraulicznej rozpraszanej wcześniej w sieciach wodociągowych. Tradycyjnie wydarzenie będzie stanowić platformę wymiany informacji, doświadczeń i opinii na różne tematy związane z energetyką wodną. Uwagę zwrócimy na jej strategiczną rolę w systemie energetycznym i gospodarce wodnej kraju, plany rozwojowe, aspekty prawne i środowiskowe, liczne zagadnienia techniczne i naukowe. HYDROFORUM jest corocznie największym wydarzeniem konferencyjnym z dziedziny hydroenergetyki w naszym kraju i należy do najbardziej znaczących wydarzeń tego rodzaju w naszej części Europy. Wydarzenia te organizują wspólnie Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Ta grupa stałych organizatorów współorganizatorów współpracuje zazwyczaj z organizatorem lokalnym, którym –  w miarę możliwości – jest uczelnia wyższa lub inna instytucja badawcza. W tym roku współorganizatorem lokalnym jest Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Konferencja HYDROFORUM 2024 będzie obradować w dniach 16-17 października w czterogwiazdkowym hotelu Premier Kraków w dzielnicy Prądnik. Ważną częścią całego wydarzenia będzie wizyta studyjna w obiektach odzysku energii hydraulicznej Wodociągów Miasta Krakowa, a także na Zaporze i w Elektrowni Wodnej Świnna Poręba. Wizytę tę zaplanowaliśmy na dzień 18 października br.

Do udziału w tegorocznym HYDROFORUM i zgłaszania własnych wystąpień zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem hydroenergetyki i tematami pokrewnymi. Rejestracja jest możliwa w trybie online, ze strony internetowej HYDROFORUM:

http://hydroforum.tew.pl/index.php/pl/registration-2/rejestration-online-2

 lub poprzez przesłanie nam wypełnionego formularza rejestracyjnego. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny również poniżej:

Linki do materiału informacyjnego HYDROFORUM 2024

Osoby interesowane materiałami konferencyjnymi z lat 2000-2023 zapraszamy na stronę Towarzystwa Elektrowni Wodnych https://www.tew.pl/index.php/pl/konferencje-seminaria/referaty-prezentacje