Śniadanie biznesowe Umowy PPA w praktyce
Opublikowany:20.09.2023

Główne zalety umów PPA to zdecydowanie: stabilności dla uczestników kontraktu, długoterminowe zabezpieczenie dostaw energii, Długoterminowa przewidywalność kosztów, które pozostają niezmiennymi wobec wahań rynkowych. Uwzględnienie zielonej energii z umów PPA w redukcji śladu węglowego, raportowania pozabilansowego ESG oraz budowanie wizerunku zielonej firmy.

W związku ze zmianami w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym, firmy: NEBO SOLAR
i CBE POLSKA  zapraszają na Śniadanie biznesowe: „Umowy PPA w praktycze”, które odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku w Ostródzie, w Hotelu Natural, w godzinach 10:00 – 14:00.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Wydarzenie przyjmie formułę moderowanej debaty pomiędzy uczestnikami a ekspertami, przeplatanej wykładami wspartymi o  prezentacje.

Strona wydarzenia ze szczegółowym opisem i agendą dostępna jest pod linkiem:

https://cbepolska.pl/pl/sniadanie-biznesowe-umowy-ppa-w-praktyce.html

W trakcie wydarzenia swoją wiedzą dzielić się będą:

 • Oscar Charro, Prezes, Nebo Solar
 • Tomasz Dulko, Dyrektor sprzedaży, Nebo Solar
 • Rafał Urzędowski, Doradca strategiczny, Nebo Solar,
 • Danuta Tyrowicz, Doradca strategiczny, Nebo Solar
 • Monika Mirończuk, Dyrektor Działu Prawno-Analitycznego, Energy Solution
 • Andrzej Stankiewicz, Partner, Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i Partnerzy

Najważniejsze zagadnienia omawiane na wydarzeniu to:

 • Jaki jest cel zawierania umów PPA i kto je zawiera?
 • Poszczególne rodzaje umów PPA (ich zakres i konstrukcja)
 • Korzyści i ryzyka związane z umowami PPA
 • Uwarunkowania prawno-regulacyjne umów pomiędzy wytwórca a odbiorcą przemysłowym
 • Dekarbonizacja, ESG, ślad węglowy, redukcja CO2 czy PPA ma na to wpływ?

 

Do udziału zapraszamy:

 • firmy produkcyjne
 • przemysłowych odbiorców energii
 • zarządców, właścicieli powierzchni komercyjnych

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały, poczęstunek
 2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez mailową deklarację chęci udziału (zawierającą dodatkowo: dane kontaktowe oraz podmiot reprezentowany) wysłaną na adres: biuro@cbepolska.pl
 3. Organizatorzy zastrzegają:
  1. ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń,
  2. nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych (prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
  3. prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia

Kontakt z Organizatorem:

CBE POLSKA

Nr telefonu/faksu: +48 22 82 77 123

Adres email: biuro@cbepolska.pl

www.cbepolska.pl