O Nas

 

Energetyka Wodna to ogólnopolski kwartalnik poświęcony tematyce energetyki i gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, odzysku energii na sztucznych ciekach i systemach wodnych, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.

Na naszych łamach prezentujemy dobre praktyki związane z budową i bezpieczną eksploatacją elektrowni wodnych, zbiorników retencyjnych wraz z towarzyszącymi im urządzeniami i instalacjami technicznymi, a także prezentujemy najnowsze dostępne rozwiązania minimalizujące wpływ tych obiektów na środowisko. Informujemy o światowych trendach w hydroenergetyce oraz najważniejszych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie i na świecie. Publikujemy wnikliwe analizy aktów prawnych mających wpływ na krajową energetykę i gospodarkę wodną, jak również dostarczamy specjalistycznej wiedzy w licznych artykułach eksperckich.

Formuła wydawnictwa obejmuje następujące działy tematyczne:

  • Aktuałności
  • Praktyka
  • Prawo
  • Projekty
  • Wiedza
  • Ekologia

Energetyka Wodna jest wydawana przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, największą i najstarszą organizację non-profit spośród całej branży OZE w Polsce, która skupia właścicieli i sympatyków małych elektrowni wodnych.

Współpracujemy z Europejskim Stowarzyszeniem Małych Elektrowni Wodnych (ESHA), Europejską Federacją Energetyki Odnawialnej (EREF), Towarzystwem Elektrowni Wodnych, czołowymi, światowymi magazynami poświęconymi energetyce wodnej oraz znanymi krajowymi portalami informacyjnymi o rynku energii. Jesteśmy obecni na wielu krajowych targach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach związanych z hydroenergetyką, gospodarką wodną i żeglugą śródlądową, instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, jak i odnawialnymi źródłami energii. Na naszych łamach pojawiają się artykuły, wyniki prac badawczych oraz komentarze cenionych ekspertów zarówno z Polski i ze świata. Do tej pory opublikowaliśmy ponad 350 artykułów eksperckich, opracowanych przez 170 autorów z 12 państw znajdujących się na czterech kontynentach. Wiele tekstów jest ilustrowanych pracami uzdolnionych fotografów, niejednokrotnie o międzynarodowej renomie.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zamówienia prenumeraty magazynu ENERGETYKA WODNA dostępnej  W ZAKŁADCE PRENUMERATA